2016-08-21

Miljö

Minskad vattenförbrukning med 3eflow

I hus med ett traditionellt tappvattensystem tar det en stund innan varmvattnet blir varmt och kallvattnet blir kallt. Det beror på att vattnet är kvar i rören och svalnar eller värms upp till omkringliggande temperatur. Ju längre rören är desto längre tid tar det innan det kommer varmt respektive kallt vatten ur vattenkranen.

Där varmvattencirkulation är installerat nära vattenkranen kan varmvattnet komma inom några sekunder men det kräver en lång och cirkulerande varmvattenledning som slösar stora mängder energi, dygnet runt, året runt.

I hus med ett tappvattensystem som har kompletterats med 3eflows teknologi, kommer det varmt vatten direkt när kranen öppnas. På samma sätt kommer kallt vatten direkt i de fall 3eflow installerats på kallvatten.

Detta är möjligt genom att rören helt enkelt töms på vatten när vattenkranen är stängd. När den öppnas igen fylls rören på nytt, och det sker snabbt.

Varför installera 3eflow

3eflows teknologi ger fördelar och besparingar för alla parter, boende, fastighetsägare, byggare samt inte minst samhället.

  • Varmt vatten direkt
  • Lägre energiåtgång och vattenförbrukning
  • Ökad vattenskadesäkerhet
  • Minimerad legionellarisk
  • Enkel individuell mätning och debitering