2016-08-21

Komfort

Rätt temperatur direkt med 3eflow

En del vardagsproblem känner alla igen. Varje gång vi vrider på vattenkranen tar det en stund innan varmvattnet blir varmt. Med 3eflow installerat kommer rätt temperatur från första droppen, inget mer vatten och energislöseri medan kranen stod på i väntan på varmt eller kallt vatten.

I hemmet öppnar vi i genomsnitt en vattenkran 9000 gånger per person och år. Vi får vänta på varmvatten och samtidigt tar det bara en kort stund för vattnet i röret att återta rumstemperaturen efter att du stängt vattenkranen. Det är inte bara irriterande utan även ett enormt slöseri med energi och vatten.

Där varmvattencirkulation är installerat nära vattenkranen kan varmvattnet komma inom några sekunder men det kräver en lång och cirkulerande varmvattenledning som slösar stora mängder energi dygnet runt, året runt.

Hygieniskt vatten utan fördröjning

3eflow har utvecklat en lösning som innebär att varmvattensrören står tomma när de inte används. När vattenkranen sedan öppnas så kommer det varma vattnet direkt. Det innebär att rören nu står tomma 98 procent av tiden.

Förutom minskat energibehov, ökad komfort och lägre vattenförbrukning, bidrar 3eflow till att minska risken för farliga legionellabakterier eftersom varmvattnet alltid håller rätt temperatur. Det möjliggör även en kostnadseffektiv individuell mätning och säkrare vatteninstallationer.

Varför installera 3eflow

3eflows teknologi ger fördelar och besparingar för alla parter, boende, fastighetsägare, byggare samt inte minst samhället.

  • Varmt vatten direkt
  • Lägre energiåtgång och vattenförbrukning
  • Ökad vattenskadesäkerhet
  • Minimerad legionellarisk
  • Enkel individuell mätning och debitering