2016-08-21

Ekonomi

Halvera uppvärmningskostnaden med 3eflow

Under de senaste åren har det gjorts mycket för att sänka uppvärmningskostnaden i våra hem. 3-glasfönster, bättre isolering och värmeåtervinning av ventilationsluft är några exempel.

Däremot har det inte skett lika mycket när det gäller lösningar för att sänka energiförbrukningen för uppvärmning av varmvatten.

3eflow ändrar på det och kan sänka uppvärmningskostnaden för varmvatten med 50 procent.

Kontakta oss så hjälper vi dig att räkna på hur mycket du kan spara genom att installera 3eflow.

Varför installera 3eflow

3eflows teknologi ger fördelar och besparingar för alla parter, boende, fastighetsägare, byggare samt inte minst samhället.

  • Varmt vatten direkt
  • Lägre energiåtgång och vattenförbrukning
  • Ökad vattenskadesäkerhet
  • Minimerad legionellarisk
  • Enkel individuell mätning och debitering