Högre komfort och upp till 50 % lägre energikostnader

En del vardagsproblem känner alla igen. Varje gång vi vrider på vattenkranen tar det en stund innan varmvattnet blir varmt.

I hemmet öppnar vi i genomsnitt en vattenkran 9000 gånger per person och år. Vi får vänta på varmvatten och samtidigt tar det bara en kort stund för vattnet i röret att återta rumstemperaturen efter att du stängt vattenkranen. Det är inte bara irriterande utan även ett enormt slöseri med energi och vatten.

Där varmvattencirkulation är installerat nära vattenkranen kan varmvattnet komma inom några sekunder men det kräver en lång och cirkulerande varmvattenledning som slösar stora mängder energi dygnet runt, året runt.

.

3eflow ger varmt vatten direkt när vattenkranen öppnas

3eflow har utvecklat en lösning som innebär att varmvattensrören står tomma när de inte används. När vattenkranen sedan öppnas så kommer det varma vattnet direkt. Det innebär att rören nu står tomma 98 % av tiden.

Förutom minskat energibehov, ökad komfort och lägre vattenförbrukning, bidrar 3eflow till att minska risken för farliga legionellabakterier eftersom varmvattnet alltid håller rätt temperatur. Det möjliggör även en kostnadseffektiv individuell mätning och säkrare vatteninstallationer.

Under de senaste åren har det gjorts mycket för att sänka uppvärmningskostnaden i våra hem. 3-glasfönster, bättre isolering och värmeåtervinning av ventilationsluft är några exempel. Däremot har det inte skett lika mycket när det gäller lösningar för att sänka energiförbrukningen för uppvärmning av varmvatten. 3eflow ändrar på det och kan sänka uppvärmningskostnaden för varmvatten med 15-50%.